کالای صنعتی صفایی

درباره کالای صنعتی صفایی

About Us

کالای صنعتی صفایی به مدیریت مهندس صفایی فعالیت خود را از سال 1387 در استان خراسان رضوی مشهد آغاز نمود.
این مجموعه طی این سال ها در نمایشگاه های داخلی و خارجی بسیاری شرکت کرده است؛ از جمله آنها می توان به هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مشهد و دهمین نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی در آبان ماه سال 1394، سیزدهمین نمایشگاه تخصصی بین المللی صنعت در آبان ماه سال 1390، چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت و ششمین نمایشگاه بین المللی فلزات ، فولاد ، متالوژی ، قالب سازی در آبان ماه سال 1391،شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت و نهمین نمایشگاه اتوماسیون صنعتی در آبان ماه 1394، ودوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت در آبان ماه  1389 و نمایشگاه صنعت اصفهان در سال 1399 اشاره کرد. مجموعه صفایی نماینده رسمی انواع تجهیزات صنعتی (الکتروموتور، گیربکس، پمپ، الکتروگیربکس و اینورتر) در شرق کشور می باشد. ازجمله نمایندگی ها می توان به، گیربکس ها: نماینده رسمی گیربکس ایلماز ترکیه نماینده رسمی گیربکس رهنما ارک نماینده رسمی گیربکس اصفهان پیشرو نماینده رسمی گیربکس های چینی (KS) و ترک (PGR) (گیربکس مکعبی) و متواریو ایتالیا، نماینده رسمی گیربکس خورشیدی شهباز  و الکتروموتور: نماینده رسمی الکتروموتور های چینی نماینده رسمی الکتروموتور های ترک نماینده رسمی الکتروموتور های اروپایی  و پمپ: نماینده رسمی شرکت متحد (پمپ وکیوم متحد و پمپ آب متحد وپمپ روغن داغ متحد) نماینده رسمی شرکت ایران تولید (پمپ دنده ای) عاملیت رسمی شرکت پمپیران نماینده رسمی شرکت زنیسان (پمپ وکیوم روغنی) نمایندگی رسمی شرکت هیدران و اینورتر: نماینده رسمی شرکت invt چین  و تولید کننده گیربکس های شفت مستقیم سپاهان بهرو

0